Timring IM er et levende og aktivt kristent fællesskab.  

 Vi vil gerne at følgende ting er kendetegn hos os:

 

Hele budskabet:

En halv sandhed er ingen sandhed. I Timring IM ønsker vi at høre hele det kristne budskab, sådan som Jesus har betroet os det. Det er vores håb og bøn at det langt på vejen lykkes. Hvis ikke, så fortæl os det.

Relevans:

Vi ønsker at det kristne budskab bliver formidlet på en måde der er forståelig. Og vel at mærke relevant ind i din hverdag. Med andre ord: Jesus i centrum af din hverdag.

Det næste skridt:

Alle der går på troens vej, er kun undervejs mod målet (dvs. Guds plan med mit liv) men vi kan dog alle let gå i stå eller gå forkert. Vi ønsker at skabe gode rammer, der gør det let for den enkelte af os at tage det næste skridt mod målet. Tør du tage det skridt?

Give og modtage:

Det kristne evangelium bør ikke efterlade os passive. Vi har den positive forventning at Timring IM kan give dig noget; både åndeligt og socialt. Forhåbentligt kan vi give dig det du har mest brug for. For der er ingen af os der er så stærke at vi ikke har brug for at modtage.

Vi har den positive forventning til dig, at du har noget at bidrage med til fællesskabet. For der er ingen af os der er så svage, at vi ikke har noget at give (for det meste!). Forhåbentligt får du lov til at bidrage med det du er bedst til, ellers fortæl os det.

Del siden