Formål

At formidle det kristne budskab.

At lovsynge Gud og berige hinanden åndeligt gennem sang og musik.

 Vi kommer gerne ud og synger for jer. Vi ligger kun planer et halvt år frem. Kontakt os gerne hvis I har lyst til at få vores besøg. Henvendelse kan ske til vores kontaktperson Betty Jensen tlf. 25151052. 

 

 Tilhørsforhold:

Koret hører under IM i Timring og alle er velkomne til at deltage, dog skal kormedlemmerne kunne tilslutte sig IM´s linie.

 

Repertoire:

Fortrinsvis tekster med kristent indhold. Lettere rytmisk (pop) og gospel, hovedsagelig danske tekster.

 

Øvested:

Missionshuset i Timring.

 

Øvetidspunkt:

kl. 19.00 - 21.00 ca. hver anden uge tirsdag eller onsdag. 

  Har du lyst til at være med til at synge i vores kor, er du velkommen til at møde op eller til at henvende dig til vores kontaktperson.

Del siden