Bibelkredsene i Timring mødes:

Juni 2024


Torsdag d. 27. Kl 19.30 Kreds 3A hos Magda og Erling Nielsen, Tranevej 23.

Torsdag d. 27. kl 19.30 Kreds 3B - hos Ingrid og Holger Mogensen, Kærmindevej 4.

Torsdag d. 27. kl 19.30 Kreds 4 hos Anders Andersen, Smækbjergvej 17.

Torsdag d. 27. Kl 19.30 Kreds 5A kontakt Lykke Skovbo 20789863 ang. tid og sted.

Torsdag d. 27. kl. 19.30 Kreds 5B hos Lene og Carl Christian Wad, Hjortsballevej 8

Torsdag d. 27. kl. 19.30 Kreds 5C hos Britta og Simon Henriksen, Bjerregårdvej 42

August 2024

Torsdag d. 29. kl 19.30 Kreds 3A hos Elise og Ebbe Larsen, Kroghøjvej 8, Sinding

Torsdag d. 29. kl 19.30 Kreds 3B hos Elise og Ebbe Larsen, Kroghøjvej 8, Sinding

Torsdag d. 29 kl 19.30 Kreds 4 hos Marie og Anders Nielsen, Elkjærvej 1.

Torsdag d. 29. kl 19.30 kreds 5A 

Torsdag d. 29. kl 19.30 Kreds 5B


Torsdag d 29. kl 19.30 Kreds 5C

Maj 2024

Torsdag d. 30. Kl 19.30 Kreds 3A / 3B hos Dinna og Finn Bitsch, Bormosevej 6.

Torsdag d. 30. Kl 19.30 Kreds 4 hos Jette og Carsten Breinholt, Lærkevej 14, Vildbjerg

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 5B hos Mai og Peter Schmidt, Trehøjevej 54

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 5C hos Dorte Graakjær, Møltrupvej 16

Kreds 5A kontakt lykke Skovbo 20789863 angående tid og sted

Kontaktpersoner

Kreds 5A: Lykke Skovbo - 20789863

Kreds 5B: Solvej Bruun - 60496520

Kreds 5C: Dorte Graakjær - 27939188

Del siden