Bibelkredsene i Timring mødes:

December 2023


Torsdag d. 14. Kl 19.30 Kreds 4 hos Anny og Karsten Harregaard, Kærrimmervej 4.

Torsdag d. 14. kl 19.30 Kreds 5A - kontakt Lykke Skovbo 20789863 ang. tid og sted.

Torsdag d. 14. kl 19.30 Kreds 5B hos Mai og Peter Schmidt, Trehøjevej 54

Torsdag d. 14. Kl 19.30 Kreds 5C hos Karen og Anders Jensen, Møltrupvej 63Januar 2024

Torsdag d. 25. kl 19.30 Kreds 3A hos Ellen og Per Toftdahl, Hvedevænget 3, Vildbjerg

Torsdag d. 25. kl 19.30 Kreds 3B hos Bodil Hagelskjær, Mejsevej 4.


Torsdag d 25. kl 19.30 Kreds 4 hos Pia og Erik Najbjerg, Timringvej 14.

Torsdag d. 25. kl 19.30 Kreds 5B hos Lene og Carl Chr. Wad, Hjortsballevej 8.

Torsdag d. 25 kl 19.30 Kreds 5C hos Dorte Graakjær, Møltrupvej 16.

Kreds 5A kontakt lykke Skovbo 20789863 angående tid og sted

Februar 2024

Torsdag d. 29. Kl 19.30 Kreds 3A / 3B i missionshuset

Torsdag d. 29. Kl 19.30 Kreds 4 hos Birthe og Søren Danielsen, Rørsangervej 13.

Torsdag d. 29. kl 19.30 Kreds 5B hos Gitte og Jens Mølgaard, Albækvej 11.

Torsdag d. 29. kl 19.30 Kreds 5C hos Britta og Simon Henriksen, Bjerregårdvej 42.

Kreds 5A kontakt lykke Skovbo 20789863 angående tid og sted

Kontaktpersoner

Kreds 5A: Lykke Skovbo - 20789863

Kreds 5B: Solvej Bruun - 60496520

Kreds 5C: Dorte Graakjær - 27939188

Del siden